Anteckningar om Den tunna ytan for Hanna Ljungh

[In Swedish]

The book is part of our series Notes on / Anteckningar om.

Den tunna ytan är en utställning av Hanna Ljungh på Marabouparken i Stockholm (22 oktober 2022 – 22 januari 2023). Ljungh ägnar sig åt ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord, land och berg. Hon utforskar relationen mellan det organiska och det oorganiska, mellan människan och berget. Här ingår tankar om antropocen, resursfördelning och vad vi människor ytterst består av. På Marabouparken tar Ljungh sig an rummen spatialt i uppstigande och nedstigande riktningar. Utställningen är en genomlysning av konstnärskapet med trådar bakåt till äldre verk och filmer tillsammans med flera nyproducerade verk. 

Anteckningar om Den tunna ytan består av skissmaterial, tankar och texter om de nya verk Ljungh producerat till utställningen. Texterna är Ljunghs egna anteckningar, fragment och referensmaterial samt två texter skrivna av Emma Warg och Johan Redin som Ljungh varit i dialog med under arbetet.

Hanna Ljungh är född 1974 i Washington D.C., USA, bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad på Parsons School of Design i New York (BFA) och på Konstfack i Stockholm (MFA). Hennes arbeten har ställts ut på bland annat Moderna Museet i Malmö, Kunsthall Trondheim, Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm, Fotografisk Center i Köpenhamn, Lokal 30 i Warszawa, Kumho Museum of Art i Seoul, ArkDes i Stockholm samt på Luleåbiennalen 2020 i Malmberget. 

Praun & Guermouche [016]

Text: Dan Jönsson, Hanna Ljungh, Johan Redin, Emma Warg

Serien Notes on / Anteckningar om är skapad av Sandra Praun & Oscar Guermouche.

Tryck och bokbinderi: Rotolito S.p.A. / Nava Press S.r.l., Milan

2022

ISBN 978-91-527-1429-4

Date
Category
Books